13.Vem är du enligt dig själv?

I dagens podcast diskuterar vi radiokanaler. Hur paranoid man får vara? Blir man lyckligare av att beställa samma mat eller inte? Framför allt diskuterar vi vem man är, vad man identifierar sig med och hur viktigt är egentligen ditt jobb, dina kläder och din musik?

13. Vem är du enligt dig själv? (klicka här för att lyssna om du inte vill lyssna via youtube)

Skriv ett svar